قرارداد پشتیبانی

شرکت رایان پشتیبان آماده عقد قرارداد پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار می باشد.این شرکت ارائه خدمات پشتیبانی خود را به صورت رسمی با شرکت های پیمانکاری و تولیدی آغاز نمود و در حال حاظر در حال کار با شرکت ا و ارگان های مختلفی در سطح تهران وشهرستان ها می باشد.شما میتوانید قسمتی از سئابق کاری ما را در سایت مشاهده فرمایید