خدمات کابل کشی ، داکت کشی، پسیو و اکتیو شبکه در نیاوران اولین و مهم ترین گام برای فعالیت یک شرکت در بستر شبکه های کامپیوتری و بهره گیری از خدمات شبکه های کامپیوتری , پیاده کردن خدمات پسیو و یا کابل کشی شبکه است. که می توانید از شرکت رایان پشتیبان در زمینه خدمات کابل