خدمات و تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ در پاسداران خدمات و تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ، توسط تیم رایان پشتیبان به کاربران ارائه می شود. این خدمات، در برگیرنده ی تعمیر و از بین بردن اشکالات قسمت های گوناگون این دستگاه و هم، اجرای فرآیندهای نرم افزاری همچون ارتقا ویندوز می باشد. بعضی از مشتریان