خدمات کابل کشی ، داکت کشی، پسیو و اکتیو شبکه در ونک شرکت رایان پشتیبان یکی از بهترین ارائهخدمات کابل کشی ، داکت کشی، پسیو و اکتیو شبکه در تهران و دیگر نقاط می‌باشد که با مجهزترین و با کیفیت‌ترین تجهیزات پسیو شبکه و هم چنین با بهترین تعرفه خدمات پسیو شبکه انجام  پروژه‌های زیر