پنجشنبه, 17 می 2018 / Published in بلاگ
کنترل دسترسی ها در شبکه در یک شبکه کامپیوتری این امکان وجود دارد که توسط ادمین میزان دسترسی هر یک از سیستم های وصل به شبکه، به اطلاعات و امکانات سخت افزاری موجود در شبکه تعیین شود و برای هر یک از سیستم ها محدودیت خاصی اعمال شود. کنترل دسترسی ها در شبکه از ملزومات