رایان پشتیبان

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری جهت شرکت ها و موسسات

با 13 سال سابقه کاری


پس از قرارداد با ما این موارد رو در اختیار خواهید داشت:

پشتیبانی حضوری نامحدود درصورت نیاز به مراجعه حضوری جهت رفع اشکال محدودیتی در تعداد مراجعات وجود ندارد.
پشتیبانی ریموت نامحدود در هر زمان که با کارشناسان ما تماس بگیرید به صورت ریموت آماده ارائه خدمات و رفع اشکالات هستند.
پشتیبانی تلفنی نامحدود در صورت نیاز می توانید از خدمات مشاوره تلفنی در زمینه سیستم و شبکه بهره مند شوید.

چه شرکت هایی به قرارداد پشتیبانی شبکه نیاز دارند!

کلیه شرکت هایی که بین 5 تا 100 کامپیوتر دارند و در تهران هستند و یا حداقل شعبه ایی در تهران دارند. کمتر از این تعداد 5 کامپیوتر قرارداد توجیح اقتصادی ندارد و بیش از این تعداد استخدام تیم آی تی مستقر مناسب تر خواهد بود.