کنترل دسترسی ها در شبکه

کنترل دسترسی ها در شبکه

در یک شبکه کامپیوتری این امکان وجود دارد که توسط ادمین میزان دسترسی هر یک از سیستم های وصل به شبکه، به اطلاعات و امکانات سخت افزاری موجود در شبکه تعیین شود و برای هر یک از سیستم ها محدودیت خاصی اعمال شود. کنترل دسترسی ها در شبکه از ملزومات کار خدمات شبکه است که در همه جای دنیا به ویژه در شرکت ها و ادارات اعمال می گردد.

اولا برای امنیت شبکه لازم است دسترسی افراد خاصی فقط به آن تعریف شود و افراد دیگر نتوانند به آن وارد شوند. این خود به تخصص و تجربه کافی نیاز دارد. خدمات ویژه ما برای دارندگان شبکه ها که همان شرکت ها و سازمان ها هستند، این مورد را نیز شامل می شود.

دوما باید برای کاربرانی که دسترسی به شبکه دارند نیز باید سطوح دسترسی تعریف شود. همه کاربران متصل به شبکه نباید یک سطح دسترسی برابر را داشته باشند. این کار امکان مدیریت کاربران شبکه جهت حفظ  امنیت شبکه را نیز بالا می برد. به عنوان مثال در یک شبکه ادمین باید بتواند بر همه چیز مسلط باشد و کلاینت های سرور، باید برای هر کدامشان سطحی خاص از دسترسی تعریف شده باشد

در یک شبکه کامپیوتری فعال در شرکت ، باید مسئول سرور یا ادمین بر همه مسائل مسلط بوده و دسترسی نامحدودی داشته باشد. برای کامپیوتر مدیران نیز سطوحی برای نظارت بر کاربران عادی نیز تعریف نموده و اجازه دسترسی بیش از یک کاربر معمولی را به آنها بدهد. دسترسی کابران عادی شبکه نیز باید در پایین ترین سطح باشد.

مثال ما یک شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی جاده است. سرور یا ادمین شبکه به  همه چیز دسترسی دارد. کامپیوتر کاربران عادی فقط می تواند به نرم افزار طراحی جاده وارد شده و راهها را در آن طراحی نماید. پروژه هایی که این کاربران باز کرده و انجام می دهند همه در سرور ذخیره شده و اگر آنها بخواهند پروژه ای را کلا حذف کنند نیز خودشان نمی توانند. اما کامپیوتر مدیران به پرینتر نیز دسترسی داشته و به بخشی نیز برای نظارت برخط بر طراحی همزمان جاده توسط کاربران عادی نیز دسترسی دارد. این دسترسی ها همه توسط ادمین شبکه تعیین شده است.

شما نیز برای پشتیبانی شبکه های کامپیوتری شرکت خود نیاز به کنترل دسترسی ها در شبکه دارید و برای این منظور می توانید از خدمات شرکت رایان پشتیبان استفاده نمایید . ما از طراحی و راه اندازی شبکه تا پشتیبانی آن شما را تنها نخواهیم گذاشت.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of